top of page

DIGITALISERING AV TJENESTER I NORSKE BEDRIFTER


Mobile Tech.jpg

Konferansen ''Digitalisering av tjenester '' la mye vekt på norske bedrifters evne til endring og tilpasningsevne, og hvordan norske ledere og ansatte vegrer seg over å endre på systemer de har brukt siden ''andre verdenskrig''.

Hva blir bedrifters fremtidlige tjenester, kan vi bruke teknologien til å forenkle prosesser? Det snakkes om bedrifters evne til å tilpasse seg de digitale endringene og at ''norske ledere vegrer seg'' over endringer og teknologien. Det nevnes at det ikke lenger er bedriftene som har makt, men vi som forbrukere. Vi bestemmer, vi er sjefene. Men jeg mener vi ikke helt vet hva som er best for oss, og hva vi faktisk trenger. Smarttelefonen kom som en stor flodbølge mot oss. Vi bidro ikke til at det produktet kom på markedet, men vi stod med åpne armer når det ble lansert. Apple så hva vi trengte og laget det. Produktet deres traff oss midt i hjertet. Bedrifter kan i prinsippet styre og koordinere alt elektronisk, men de gjør det likevel ikke. Hvorfor?

Noen næringer trenger en ''digital revolusjon'', for å oppdatere systemene sine og skape positive forbedringer. Dette vil være en pådriver til andre bedrifters måte å tilpasse seg de nye teknologiske endringene og de vil etterhvert følge etter når de ser fordelene. Det er jo faktisk enklere å bruke elektroniske systemer.

Apple har virkelig gjort inntrykk på oss, og vår hverdag. Dagens smarttelefoner har satt standarden, og etterlatt oss forbrukere til oss selv, vi elsker våre smarttelefoner og ''dør nesten sammen med den lille datamaskinen hvis den går tom for strøm''. Vi er blitt fortapt uten


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Archive
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page